039 Colmar von der Goltz en Das Volk in Waffen (zondag 21 maart 1915)

Makke schapen op weg naar de slachtbank? Dat beeld van de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog verdient nuancering. Om de soldaten te begrijpen, om hun idealen en gemeenschapszin te bevatten, om te snappen hoe een oorlog frisch und froehlich aan de man wordt gebracht, moeten we te rade gaan bij iemand als Colmar von der Goltz. Bij de Ottomanen ook wel bekend als Pasha Goltz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s