049 Komitas Vardapet en de karavaan des doods (zondag 30 mei 1915)

Geen onderwerp uit de Eerste Wereldoorlog heeft zoveel actualiteitswaarde als de Armeense Genocide, al bijna een eeuw een open zenuw in de Turkse samenleving. Ook het lot van de fijnstbesnaarde Armenier, Komitas Vardapet, wordt betwist. Was hij al voor de oorlog schizofreen of heeft de oorlog hem gek gemaakt?

2 thoughts on “049 Komitas Vardapet en de karavaan des doods (zondag 30 mei 1915)

 1. Ik denk dat Komitas was en geni en ook een bizonder mens hij is in mijn gevoel (als Armense mens)
  Bizoder gevoelige mens gewest, ik heriner van het verhalen van mijn grot moeder die ook genoside heeft mee gemakt dat Komitas was gek gewoorde niet allen van wege pijn en verdrit van genoside maar ook van wegen zijn geloof en God dat hem en zijn Armense mensen in stek had gelaten.

 2. Voor de anecdote over de reacties van de buitenlandse mogendheden, een citaat van Minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland Albert Zimmermann (juist, die van de telegram):

  “Een breuk met Turkije naar aanleiding van de Armeense kwestie wordt niet opportuun geacht. Het is zeker betreurenswaardig dat dit onschuldige volk onder de Turkse maatregelen moet lijden. Maar uiteindelijk staan de Armeniërs ons minder na dan onze eigen zonen en broers, van wie de zelfopoffering en de bloedige strijd die zij in Frankrijk en Rusland leveren, indirect door de militaire hulp van de Turken wordt gesteund.”

  Het zegt voldoende.

  Bron: Yves Ternon, Les Arméniens histoire d’un génocide, Paris, Seuil, 1996. p 311.

  Op zijn beurt weer geciteerd in Stéphane Audoin-Rouzeau en Annette Becker, 14-18 de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Metz en Schilt, 2004 (Originele Franse editie uit 2000), p. 95

  Aan de podcast te horen heeft Tom ook deze bron geraadpleegd, dan wel een bron die gezamenelijk door deze bron en die van Tom wordt gebruikt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s