223 Max von Baden en de heerschappij van het gepeupel (zondag 29 september 1

Max von Baden

Max von Baden

Vijf weken lang is prins Max von Baden rijkskanselier van Duitsland. Hij heeft te maken met een legerleiding die 180 graden draait, een keizer die van geen wijken wil weten en de Spaanse Griep. Het algemeen kiesrecht jaagt hij er ook nog doorheen, maar de monarch van het groothertogdom Baden is hij nimmer geworden.

  • Volgers van Veertien Achttien ontvangen deze aflevering per e-mail als mp3-bestand en Word-document.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s