035 Rosa Luxemburg en het bazuinengeschal van de revolutie (zondag 21 februari 1915)

De oorlog lang zat ze achter slot en grendel. En toen ze eenmaal het keizerlijk cachot verlaten had en de oorlog gedaan was, wist Rosa Luxemburg maar moeilijk grip te krijgen op de revolutionaire ontwikkelingen. Met een kogel door de slaap eindigde de vlijmscherpe theoretica van Duitslands linkervleugel in het kanaal.