173 Walter Flex en een wereld vol moorden (zondag 14 oktober 1917)

Walter Flex

De Pruisische muze van het Duitse leger sterft op een eiland voor de Baltische kust, zwaaiend met zijn sabel. Het gaat erom, ook als volk, hoe je sterft, meende Walter Flex.

170 Thomas Ashe en de duizeling van zelfopoffering (zondag 23 september 1917)

Thomas Ashe onderscheidde zich tijdens de Paasopstand. Hij droeg ook daarna het kruis voor zijn Heer en was de eerste hongerstaker die stierf voor Ierland.