131 Raspoetin en de bloederziekte van Victoria (zondag 24 december 1916)

Raspoetin

Raspoetin

Een duistere monnik, voortgestuwd door seks en alcohol, dicteert de gang van zaken aan het Russisch hof. December 1916 is het genoeg. Vergiftigd, neergeschoten, verzopen: zo eindigt Raspoetin.