163 Harry Patch en de flits van het verzorgingstehuis (zondag 5 augustus 1917)


Toen Harry Patch op 25 juli 2009 stierf, 111 jaar oud, was er niemand meer die nog kon verhalen van de gruwelen in de loopgraven. Zijn boodschap: ‘Oorlog is niet e e n mensenleven waard.’