173 Walter Flex en een wereld vol moorden (zondag 14 oktober 1917)

Walter Flex

De Pruisische muze van het Duitse leger sterft op een eiland voor de Baltische kust, zwaaiend met zijn sabel. Het gaat erom, ook als volk, hoe je sterft, meende Walter Flex.

123 Piete Kuhr en de koeken van koolraap (zondag 29 oktober 1916)

In een Pruisisch stadje houdt een jong meisje vanaf de eerste dag van de oorlog een dagboek bij. Ze verhaalt van honger, verliefdheid en wanhoop. Piete Kuhr heet ze. Jo Mihaly wordt ze.

113 Friedrich von Bernhardi en de biologische noodzaak (zondag 20 augustus 1916)

Friedrich von Bernhardi

Friedrich von Bernhardi

De vraag luidt: was de oorlogshitser Friedrich von Bernhardi representatief voor het wilhelminische Duitsland? In 1912 schreef hij zijn stukgelezen boek ‘Duitsland en de volgende oorlog’. En in die volgende oorlog werd hij als generaal opgenomen in de orde van zijn grootste held, de Pruisische koning Frederik de Grote.