‘Comité van Aanbeveling’

Veertien Achttien mag zich verheugen in een enthousiaste schare Volgers. Hieronder geven enkelen hun mening over ‘de lange podcast over de Grote Oorlog’ – waarvoor dank!

Prof. dr. Maarten van Rossem, historicus

Ik volg Veertien Achttien al heel lang. De attractie schuilt natuurlijk bovenal in het individuele verhaal dat de grotere, in feite volstrekt bizarre geschiedenis, overtuigend vertelt.

Prof. dr. Hans Renders, directeur Biografie Instituut

Al jarenlang volg ik Veertien Achttien van Tom Tacken. De wekelijkse (gesproken) blog, de filmpjes, de vele literatuurtips en werkelijk alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft, wordt op de voet en per week gevolgd. De deelnemers representeren alle kampen en partijen, van getikte en sadistische militairen via galmende en verfijnde kunstenaars tot strategisch denkende en oliedomme politici. Alles met een aanstekelijk enthousiasme in kaart gebracht. Tacken laat ons de Grote Oorlog meebeleven door wekelijks een biografietje van een persoon te distribueren. Om de zoveel tijd worden die verzameld en op cd gezet. Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Tacken heeft ons de afgelopen vier jaar goed voorbereid.

Dr. Ad van Liempt, programmamaker

Veertien Achttien is de beste site over 1914-1918. Ik geniet zeer van de wekelijkse nieuwsbrief, aanbevolen, zeker met het oog op volgend jaar.

Jean-Paul de Vries, museumeigenaar en slagveldgids

Het mooie van Veertien Achttien is dat ik na 37 jaar kijken, luisteren en ervaren, er eigenlijk elke week weer iets nieuws bij leer. Veel zaken keren ook weer terug in mijn verhaal aan de scholieren die het museum bezoeken.

Hans Andriessen, auteur en lid Raad van Advies Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 

Na een sabattical van een jaar neemt Tom Tacken, de initiator en auteur van deze unieke Historische serie over de Eerste Wereldoorlog, de draad in juni weer op. Hij zal ons weer wekelijks zijn uitermate interessante historische serie doen toekomen. Naar mijn weten is het nog nimmer eerder voorgekomen, dat op wekelijkse basis, nu al voor het vierde jaar achter elkaar, verslag wordt gedaan over deze nog steeds tot de verbeelding sprekende gruwelijke oorlog. In deze serie doet Tacken op onnavolgbare wijze verslag van de gebeurtenissen welke zich tijdens de Eerste Wereldoorlog op militair en politiek en humanitair gebied voordeden. Hij put daarbij uit zeer uiteenlopend bronnenmateriaal en slaagt er daardoor in om een uitstekend en historisch juist beeld te schetsen waarbij hij er in slaagt een zo neutraal en objectief mogelijke verhaal neer te zetten waar men elke week opnieuw weer naar uitziet. Het is verheugend dat Tacken besloten heeft de uitdaging om deze unieke serie, welke voor hem een zware opgave zal  betekenen, weer op zich te nemen.

Anton Kruft, voorzitter Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog

Er is al eens eerder gezegd dat wanneer we de 20 eeuw willen begrijpen, wij dan vooral kennis moeten hebben van de Eerste Wereldoorlog. En om dat begrip in Nederland sterker te maken verschijnen, van zowel Nederlandse als buitenlandse historici, veel publicaties die het grote beeld van de oorlog trachten duidelijk te maken. Met Veertien Achttien van Tom Tacken is dat anders. Met een knipoog naar Koen Koch zou je Veertien Achttien kunnen omschrijven als  ‘Kleine geschiedenissen van een Grote Oorlog’. Vele, vaak ook anekdotische, verhalen en verhaaltjes geven bij elkaar een geheel andere dimensie weer van die oorlog dan de grote overzichtswerken. En daarin ligt de kracht  van Veertien Achttien. Het gaat daarin  over belangrijke en minder belangrijke mensen, over voorvallen, toevalligheden, dagelijkse gebeurtenissen, kunstuitingen, wetenswaardigheden, enzovoort.  En in vele gevallen wijst het ons ook de weg waar dit alles ook nog eens gezien kan worden. Inderdaad, indien we die 20e eeuw goed willen begrijpen, dan moeten we naast de grote overzichtswerken van de Eerste Wereldoorlog zeker ook Veertien Achttien met de nieuwsbrieven erbij nemen. Dan is het beeld van de periode 1914-1918 echt helemaal compleet!

Dr. Leo van Bergen, medisch historicus

Een zondagmorgen zonder Veertien Achttien is geen zondagmorgen maar een pure verspilling van tijd.

Yvonne Heslinga, webmaster Forum Eerste Wereldoorlog

Veertien Achttien de moeite waard? Jazeker, een unieke blog én podcast, die getuigen van bevlogenheid. Niet alleen de overbekende, maar ook de onbekende zaken belicht Veertien Achttien. Voor de ‘kenner’ is Veertien Achttien een must, maar zeker ook voor degenen die zich willen informeren over deze voor velen onbekende periode. Zo’n project is alleen mogelijk als je er tijd, liefde en kennis voor hebt.

Pierre Grande Guerre, webmanager

Tom Tacken’s keuze van personen en onderwerpen is altijd weer bijzonder. Vaak gaat hij buiten de veel betreden paden van de geschiedenis van de Grote Oorlog! Telkens vindt Tom weer een andere en opmerkelijke  invalshoek. Naast het talent om iets wat ingewikkeld is toch simpel uit te leggen, beschikt Tom over een vlotte schrijfstijl en een prettige voorleestoon. Wie hem met enige regelmaat volgt, weet dat elke zondag weer een nieuwe verrassing brengt.

Paul Spapens, cultuuronderzoeker en publicist

In 1977 publiceerde ik mijn eerste boek. Er zouden er nog veel volgen, allemaal over geschiedenis, volkscultuur en immaterieel erfgoed. Veel van mijn boeken hebben een aantal vaste waarden, waarvan ik met name de twee wereldoorlogen wil noemen. Die hebben me altijd gefascineerd en in mijn publicaties zie je ze ook steeds op de een of andere manier opduiken. Van de Tweede Wereldoorlog weten Nederlanders over het algemeen vrij veel,
maar met de Eerste Wereldoorlog is het helemaal anders gesteld. Naarmate herdenkingsjaar 2014 nadert merk je allerwegen een groeiende behoefte aan informatie. Van meet af aan heb ik me geabonneerd op de serie van Tom Tacken omdat hij op een zeer deskundige en dito aansprekende manier de Eerste Wereldoorlog tot leven weet te wekken. Ik leer er veel van. Gulzig zie ik steeds uit naar de volgende aflevering.

Ir. Eric Wils, auteur

Eind juni 2013 ga je weer beginnen met elke week een nieuw verhaal. Je begon er enthousiast mee in 2008 met het startschot van de Eerste Wereldoorlog: de aanslag op Franz Ferdinand in Sarajevo op 28 juni 1914. De Grote Oorlog verteld in een modern medium, de podcast, aan de hand van personen die een rol hebben gespeeld. Koning, keizer, admiraal, ieder zijn eigen verhaal. Maar ook de gewone Fritz, Poilu en Tommy worden niet vergeten. Zoals in de echte oorlog, trad er een zekere vermoeidheid op, ‘podcastmoeheid?’, en je besloot een jaar te stoppen voor het slotoffensief tot 28 juni 1919, wanneer de oorlog daadwerkelijk is afgelopen met de ondertekening van het verdrag van Versailles. Het laatste jaar van de oorlog krijgt op een of andere manier altijd minder aandacht dan de strijd bij Ieper of Verdun, maar het is in mijn ogen juist het meest interessante oorlogsjaar. Als je in juni de draad weer oppikt, staan de Duitsers na vier jaar weer aan de Marne en hoe gaat het nu verder? Dat ga jij ons iedere week weer uitleggen. Ik kijk, of liever luister, ernaar uit.

Johan Martin, promotor van de Westhoek

Waarom Veertien Achttien de moeite om volgen is… Omdat het wekelijks personen belicht die toen hebben geleefd en rechtstreeks of onrechtstreeks met die wereldbrand hebben te maken. Het zijn niet alleen bekenden, maar ook onbekenden. Zij worden niet alleen voor het voetlicht geplaatst, ook het tijdskader en hun ‘omgeving’ komen aan bod. Iedere week is het spannend wachten op de zondag, als Veertien Achttien spreekwoordelijk in de bus valt. En meestal verrast het thema op de een of andere wijze. Veertien Achttien hoort bij een zondag als lekkere koeken bij het zondagse ontbijt. Zonder, …en ‘t is voor mij geen zondag geweest!

Rob Lemmens, slagveldgids en auteur

Tegenwoordig wordt in de belevingsmedia en de musea sterk het accent gelegd op de belevenissen van de gewone man in De Groote Oorlog. Vaak wordt daarbij de grote geschiedenis onderbelicht. Tom Tacken vindt in zijn podcast Veertien Achttien hierin de perfecte balans. Hij weet met boeiende, vaak onbekende, verhalen en anekdotes juist die grote mannen en vrouwen weer tot leven wekken. Voor mij is deze podcast een echte verrijking van het vele wat er al over de Eerste Wereldoorlog beschikbaar is.

Hugo Luijten, docent geschiedenis Fontys Hogescholen

Voor mij als historicus en docent moderne geschiedenis aan een lerarenopleiding, is de podcast Veertien Achttien van grote waarde. Juist door in te zoomen op personen, komt een schat aan informatie vrij, die je normaal alleen te weten komt via diepgaande literatuurstudies. De prettige verteltrant en schrijfstijl van Tom maken dat ik wekelijks uitkijk naar zijn ‘uitzending’. Vaak maakt een verhaal van Tom dat ik meer wil weten over de historische figuur die hij met een kritische blik fileert. Historisch verantwoord lees- en luistervoer, van een meesterverteller.

Marco Magielse, auteur

Op Veertien Achttien wordt getoond hoe geschiedenis kan blijven verrassen. De Grote Oorlog wordt belicht van vele kanten, goed geschreven en uitermate prettig van toon. Tom Tacken blijft zich tijdens zijn welhaast oneindige pelgrimage naar de oorlog altijd bewust van de gruwelijkheid van de oorlog en laat zijn fascinatie nooit met hem op de loop gaan.

Geert Koevoets, kunstenaar

Als beeldend kunstenaar en geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog heeft Veertien Achttien een grote betekenis voor mij. De voortreffelijke schrijfwijze en nauwkeurigheid waarmee Tom de geschiedenis van deze periode inzichtelijk weet te maken geeft mij een inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast biedt zijn wekelijkse agenda een prachtig gebundeld overzicht van de actuele ontwikkeling van gebeurtenissen rondom de Eerste Wereldoorlog. Dit als opmaat naar 100 jaar Groote Oorlog.

Piet Lesage, journalist en theatermaker

Als kind van de Westhoek en beroepsjournalist hier in de regio Ieper-Poperinge kom ik geregeld en op heel gevarieerde manier in contact met de Eerste Wereldoorlog. Mijn grootmoeder, die in 1900 geboren werd, had het altijd over ‘De Andere Oorlog’, want zij had ook de Tweede meegemaakt. Ik bekijk de oorlog en de herdenkingsperiode die er aankomt, dan ook met een Westhoek-bril. Door wat jij wekelijks bijeensprokkelt en op een schaaltje aanbiedt, is mijn blik op die ‘Andere Oorlog’ veel breder geworden. Ik vind er vaak verrassende en ontroerende bijdragen.

Ikzelf ben ook theaterregisseur en in die hoedanigheid voorzitter en artistiek leider van de vzw Nocturnes. Deze vereniging organiseert zomerse avondlijke theaterwandelingen in Ieper, waarbij diverse aspecten van de Ieperse geschiedenis op een speelse en interactieve manier aan bod komen. Zo hadden we onder andere al een Vauban-nocturne, een water-nocturne, een 18de eeuwse nocturne en een vrouwen-nocturne. In de zomer van 2014 wordt het thema van de theaterwandeling ‘Ieper vlucht’, waarbij we het stilvallen van het leven in de stad in 1914 en begin 1915 gaan belichten, alsook de vlucht uit de stad en de gevolgen ervan. Momenteel zijn we volop bezig met het zoeken naar locaties en het uitstippelen van het parcours en doen onze historici research naar interessante menselijke verhalen. Die worden dan in theatertaferelen omgezet. Om naar uit te kijken!

Paul J. Jongebreur, auteur (overleden 6-6-2014)

Het doet me veel genoegen dat je de volledige draad weer oppakt na een welverdiend sabbatsjaar. Iedere zondag kijk ik met plezier uit naar een nieuwe aflevering, over een persoon of zaak, hoe groot of klein ook zijn/haar rol geweest moge zijn in die vreselijke Eerste Wereldoorlog die het verloop van de verdere wereldgeschiedenis bepaalde.

Wat jij doet getuigt van buitengewone vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Ga er maar aanstaan! Je draagt ruimschoots een steen bij aan de doelstelling van de SSEW (Stichting Studie Eerste Wereldoorlog) te weten: het gemis aan kennis van deze oorlog bij de Nederlandse bevolking en wellicht ver daarbuiten opfrissen dan wel aanbrengen. Hulde daarvoor.

Zelf heb ik ook mijn steentje bijgedragen. Ik heb in drie boeken uit de serie De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918 een artikel mogen plaatsen: deel 3 (Lawrence van Arabië, mythe en werkelijkheid), deel 5 (De Eerste Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs van Nederland) en deel 17 (Alvin C. York, een Amerikaanse held). Als klap op de vuurpijl kon ik in 2009 een boek uitgeven bij Aspekt: ‘Auguste Chanson, Mijn gezondheid is nog steeds goed. Brieven uit de Eerste Wereldoorlog.’ Een boek over de gewone man die in die de gehele oorlog dienst deed en vele brieven schreef aan zijn vrouw die trouw beantwoord werden. Ik was zeer vereerd dat je mijn boek een aflevering van Veertien Achttien (106) waard achtte.

Menno Wielinga, webmaster De Eerste Wereldoorlog 1914-1918

Blij dat je vanaf 28 juni 2013 weer terug bent! Je stijl waardeer ik en de keuze van je hoofdpersonen eveneens. Eindelijk is de zondagochtend weer compleet met zo’n mooi artikel van jouw hand over een interessante persoon uit het de periode van de Eerste Wereldoorlog. Moedig voorwaarts!

Henk van der Linden, auteur

Veertien Achttien is voor mij alleen al de moeite van het volgen waard om elke week weer te mogen zien hoe de passie van zomaar een Nederlander tot iets prachtigs kan leiden. En dan heb ik het niet eens over feitelijke waarde van alle info die Tom steeds weer weet aan te bieden.

Geert Spillebeen, auteur van jeugdboeken en VRT-radiojournalist

Ik ben een beetje bezeten van en betoverd door “De Grote Oorlog”. Al zeker 20 jaar. Dan is het toch ongelooflijk dat Tom Tacken met zijn Veertien Achttien mij nog wekelijks kan verrassen. Een huzarenstukje, of zeg maar stuk. Ik blijf ze geboeid en verwonderd lezen en beluisteren, die WO.1-weetjes en diepgravende analyses, de persoonlijke verhalen van groten en kleinen der toenmalige aarde.
Het blijft belangrijk, want oorlog 100 jaar geleden of vandaag? De grote lijnen blijven dezelfde…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s