173 Walter Flex en een wereld vol moorden (zondag 14 oktober 1917)

Walter Flex

De Pruisische muze van het Duitse leger sterft op een eiland voor de Baltische kust, zwaaiend met zijn sabel. Het gaat erom, ook als volk, hoe je sterft, meende Walter Flex.

167 Edward Ashmore en het spervuur in den blinde (zondag 2 september 1917)

Duitse bommenwerpers zaaien dood en verderf boven Engeland. Edward Ashmore is de man die de luchtverdediging ter hand gaat nemen. Zijn ‘balloon barrages’ zijn geen succes.

054 Lord Kitchener en de sok zonder naad (zondag 4 juli 1915)

De oorlog kon jaren gaan duren. Lord Kitchener had ervoor gewaarschuwd, in augustus 1914, maar hij was weggehoond. De koloniale ijzervreter bleek ook geen man voor de politiek te zijn. Het zou niet Kitcheners oorlog worden. Het jaar 1916 bracht behalve Kitcheners dood ook de dienstplicht en de Somme.