209 Olive King en de vlammen van de Vardarwind (zondag 23 juni 1918)

Olive King met haar ambulance Ella

Olive King, een Australische ambulancechauffeuse, verliest haar hart aan Servië. Ze ziet Saloniki ondertussen ook branden. Bluswater blijft voor de oorlog behouden.

208 Armando Diaz en de kracht van hart en zenuwen (zondag 16 juni 1918)

Armando Diaz

Hij was wat het Italiaanse leger na Cadorna nodig had. Aan compassie met zijn troepen paarde Armando Diaz een behoedzame strategie, zo behoedzaam dat zijn premier er kregel van werd. Na de oorlog kon hij, net als Cadorna overigens, bij Mussolini nog een potje breken.